Bevægelses-uddannelse for terapeuter

  • Bevægelse - en efteruddannelse for psykoterapeuter/terapeuter

  • Bevægelse - en efteruddannelse for psykoterapeuter/terapeuter

Efteruddannelse for psykoterapeuter, kropsterapeuter og psykomotoriske terapeuter

En kropslig-, følelses- og relationel rejse til at lære at lave programmer til bevægelses-undervisning – i vand, på land – inde og ude.

Online intro-møde den 19. maj 2022 klokken 19.00-21.00 

Vi ved, at kroppen bærer på mange (de fleste) af vores såringer, temaer og mønstre, som er opbygget igennem et helt liv. 

Kroppen taler på mange måder, når den prøver at fortælle os, at vi har indre ubalancer, stress, traumer og såringer tidligt i vores liv. 

Vi ved også, at kroppen bærer ressourcer, der kan vækkes og komme til live, og at vi via temafokuseret bevægelse kan vække indsigter (og lindre smerter).

Ved at bevæge kroppen, kan vi genfinde kroppens sprog, lære at lytte til den, blødgøre og nære den - og give adgang til dybere forløsninger, hvor vi som terapeuter kan hjælpe klienten eller deltageren til at bibringe og forløse det, der bliver åbnet til. Det være sig både det sårbare og smertefulde - samt det stærke, ressourcefulde, det kraftfulde og kontakten til dybere levet liv. 

Med denne bevægelsesuddannelse får du en ny, bred og dyb tilgang. Du vil via egen kropslige erfaringer og en basis af grundforståelse af krop, følelser og sind og mange reflekterende overvejelser, lære at lave et bevægelses program, med formål at have et flow med grundig opvarmning, intentionel og fokuseret tema og afsluttende afrunding og afspænding.

Du vil afprøve bevægelse, som er fri og inviterer til at komme ud af komfortzonen og du vil få afprøvet bevægelse, som er mere afgrænset i sin form og mere traditionel.

Du vil høre en masse skøn musik, som vil give dig en kropslig fornemmelse af, hvad musik kan gøre og hvordan man kan vælge og tilpasse musik, så det giver den retning man ønsker.

Du vil lære om den kropslige anatomi, det psykiske indre miljø og det relationelle og sociale samspil og afprøve en masse forskellige måder at bevæge og lytte til kroppen.

Det overordnede mål er at vække bevæge glæden og de stærke indsigter der er, når vi forbinder  os i bevægelse med kroppen og nuet.

Dagene på hvert modul veksler mellem teori og en masse praktisk og kropslig erfaret bevægelse (learning by doing) og fordybelse og egenproces.

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at skrive til Hanne Anaia på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


Praktisk

Til hvert modul får du udleveret materiale, inspiration til øvelser på land og i vand samt musik-playlister til inspiration. 

Uddannelsen indeholder 12 spændende moduler henover halvandet år. 

Der er undervisning indenfor, udenfor med høretelefoner og i varmtvandsbassin.

Mødetider alle moduler
Torsdag klokken 18.00 - 21.00
Fredag og lørdag klokken 9.00 - 17.00
Søndag klokken 9.00 - 16.00

Forplejning
Der vil være kaffe, te og frugt igennem dagen. 
Du skal selv medbringe frokost. Der er køleskab men ikke mulighed for at varme mad.  Der ligger både bager og Netto indenfor 10 minutters gåtur zone.

Medbring
Tøj til fri bevægelse - efter årstid og vejr. Gerne i lag, så du kan tage af eller på efter behov. Vær obs på de gange, der er udendørs dans. Badetøj medbringes til undervisning i vand. 

Adgangskrav
Du er uddannet psykoterapeut, psykolog, kropsterapeut, coach, fysioterapeut, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut eller lignende. Er du i tvivl, så kontakt os og lad os tale om, hvorvidt det er en uddannelse for dig. 

Pris
Samlet pris for uddannelsen er kr. 42.500,00 inkl. moms.

Forudbetaling kr. 5.000,00 betales ved tilmelding. 
Restbeløbet betales en måned inden første modul. 

Ealy-bird rabat
Betal det fulde beløb inden den 1. december 2022 og spar kr. 2.000. 

Ratebetaling
Du har mulighed for betalingsaftale med kr. 5.000,00 i forudbetaling og resten i 7 rater á kr. 5.357,15

Alle priser er inkl. moms

Tilmelding
Du tilmelder dig uddannelsen via knappen nederst på siden. 

Litteratur
Under hvert modul er titler på bøger, som kan/skal læses i forbindelse med modulet. 

BEMÆRK - at tilmelding og betaling er bindende. Ved afmelding tilbagebetales forudbetaling ikke. Ved framelding senere end 4 uger inden opstart, forfalder det fulde beløb til betaling. 


Oversigt over moduler

Tryk på modulet for at se beskrivelse


2023 - Fokus på indhold og opbygning


Modul 1 : 7. - 23.-26. marts 2023 ! Intro til overblik og opbygning af program

Denne første gang skal vi have skabt et trygt og frit gruppefelt at lære og være i (skabe safespace), gruppen skal landes. 

Vi skaber overblik over hele uddannelsens flow og gør klar til at dykke ned.

Vi starter med introduktion til, hvordan man bygger programmer op (opvarmning – tema – afspænding/afslutning).

Vi skal undersøge programmer, der holder rummet for "fri bevægelse" og programmer, der er mere "styrede" (mest til mere traditionelle hold - det afprøver vi på modul 11). 

Vi skal undersøge ind i opvarmning og afspændingsøvelser. 

Vi skal omkring de pædagogiske overvejelser (hvad er intention/hvorfor) og i gang med at lære at holde rummet for andre (hvilke ressourcer og kvaliteter skal der til). Og så skal vi prøve det af.

Litteratur
Der udleveres materiale inden modulet.

Dette modul foregår indenfor på land

Modul 2 : 4.-7. maj 2023 ! Bevægelseslære

Vi skal ind og forstå (og opleve) kroppens rejse fra foster til NU. Her starter den relationelle rejse også.

Vi skal kropsligt ind og undersøge de første bevægelser i vandet, hvor fosteret lå og de første bevægelser på land, som den nyfødte startede ud fra.

Vi skal naturligvis også arbejde kropsligt med vores egen fødsels-fortælling, og derfra undersøge, hvordan verden derude fik os gjort nysgerrige på at rulle rundt på ryggen, løfte hovedet og kravle og senere gå.

Vi skal række ud, skubbe, holde fast, trække og overgive os.

Litteratur
Bevægelse og udvikling
, Lise Ahlmann
Foster og Fødslens psykologi, Henrik Dybvad Larsen
Bevæge udvikling i forløb, Birte Servais Bentsen

Dettte modul foregår på indenfor på land og i vand

Modul 3 : 15.-18. juni 2023 ! Dybere ind i det kropslige

Vi bevæger os dybere ind i det kropslige og fordyber os i knogler, muskler og led.

Vi skal bevæge os nysgerrigt og fordybende ind i konstruktionen, der bærer os dybt: vore knogler og hvordan de bliver forbundet via led (ægte og uægte led) og hvordan musklerne er dem, der gør bevidst bevægelse mulig. Det er en undersøgende rejse ind i konkret anatomi.

Vi hilser også på den spændende muskel PSOAS (Liz Koch er en meget spændende amerikansk underviser, som kalder Psoas for vores tillidsmuskel).

Vi skal på egen krop mærke bevægelsens indtryk og aftryk, når vi laver bølger, kurver og krøller rundt med psoas musklen. 

Litteratur
Den harmoniske krop, Dropsy

Dette modul foregår indenfor på land

Modul 4 : 17.-20. august 2023 ! Ind i sanserne

Denne gang skal vi bevæge os undersøgende (og dansende) Ind i sanserne.

Vi skal undersøge og danse med de mere kendte sanser: HØRE – SYN – LUGT – SMAG – FØLE – 6. sans, og de mere ”gemte” sanser – LABYRINTSANSEN (der fortæller hjernen hvordan, hovedet vender ifht. kroppen og tyngdekraften). Og så skal vi hilse på centrifugal-kraften og MUSKEL – LED sanserne (der fortæller hjernen om leddenes stilling)

Her danser vi med elementerne (jord – vand – luft – ild).

Litteratur
Sansestimulering for voksne,
Birgitte Christensen Gammeltoft

Dette modul foregår indenfor og udenfor på land (så vi kan mærke hvor meget vore sanser samler op af indtryk).

Modul 5 . 21.-24. september 2023 ! Hjernen og det autonome nervesystem

Vi er nu nået til hjernen og det autonome nervesystem og den polyvagale teori (af Stephen Porges).

Vi skal ind og hilse på det automatiske beredskab, der 24/7 tjekker, om der er sikkerhed eller fare på færde, og som ved fare på færde, sætter ind med forskellige overlevelses-respons (frys/kollaps – kamp/flugt – kontakt til andre).

Vi skal danse os undersøgende ind i kontekst – forbindelse – valg. Imens ”klatrer”vi op og ned af teoriens stige af visdom – og sanser ud i den ydre verden, den indre verden og de andre omkring os.

Når kroppen er tryg og sikker er basis skabt for leg, kontakt, hvile og fordøjelse.

Litteratur
Polyvagal exercises for Safety and Connection, Deb Dana

Dette modul foregår indenfor og udenfor på land.

Modul 6 : 9.-12. november 2023 ! Rum og relationer

Vi går i dybden med rum (det personlige og det generelle rum), og de retninger – niveauer og planer vi har at bevæge os i.

Balance, Flexibiliet, Ko-ordination, Tempo, Styrke, Udholdenhed (Igor Burdenko – i vand).

Vi går dybere ind i det relationelle, der opstår i dansen (relation til egen krop, følelser og tanker – relation til omgivelser og relation til de andre).

Vi skal undersøge hvor stor betydning den sociale kontekst har for at den frie bevægelse kan udfolde sig.

Dette modul foregår indenfor og udenfor på land og i vand.

Modul 7 : 14.-17. december 2023 ! Bevægelse og udtryk

Form, rum, krop og dynamik (Rudolf Laban – på land).

Vi danser os nu ind i forskellige landskaber og ud fra forskellige undervisere ,som har fanget essenser til stor inspiration og fordybelse for alle os danse efterkommere.

Og vi skal ind og arbejde med den spændende amerikanske underviser Marcela Widrig’s bevægelses form.

Vi skal afprøve Gabriel Roth’s 5 rytmer: Flow – Staccato – Kaos – Lyrisk – Stille.

Derudover skal vi afprøve forskelligt inspirerede procesdanse. 

Dette modul foregår indenfor på land.


2024 - Egne færdigheder og dig som underviser/facilitator


Modul 8 : 25.-28. januar 2024 ! Jordforbindelse – Centrering – Afgrænsning - Følelser

Nu er fundamentet og forståelsen lagt og vi fordyber os nu ind i Fordybelse ind i egne færdigheder, som kan hjælpe os til at hvile i os selv som underviser

Jordforbindelse – Centrering – Afgrænsning og at rumme følelser.

Det at kende sig selv i bevægelsen og kunne genfinde egen rygsøjle og erfaringer og have et kropsligt anker, når dine elever får indsigter eller spørgsmål, under eller efter dine danse-events

Dette modul foregår indenfor på land

Modul 9 : 7.-10. marts 2024 ! Forsvar, tanker, overbevisninger og sjælskald.

Vi bevæger os ind i de mere psykologiske og følelsesmæssige forsvar, tanker, overbevisninger og sjælskald. Alt det, som sindet kan hvirvle op, som forsøg på at fastholde os i det velkendte. Alle de projektioner, som kan komme afsted mod dig, som underviser.

Vi danser os ind i den dobbeltrettede opmærksomhed. Og vi ser, om vi kan frisætte så meget energi, at vi kan høre sjælens længsel.

Dette modul foregår indenfor og udenfor på land

Modul 10 : 18.-21. april 2024 ! Musik forståelse – hvordan kan man bruge musikken?

Hvordan kan man bruge musikken til at støtte, inspirere, vække?

Vi skal afprøve og undersøge:
Hvad gør musikken ved os; Når der er sang med – når det er instrumentalt – når det er velkendt – når det er ukendt.

Hvad gør det ved os, hvis vi selv skal være musikken og lave lyde.

Dette modul foregår indenfor og udenfor på land.

Modul 11 : 30. juni - 2. juli 2024 ! Fri leg med underviserrollen

Du har indtil nu, på egen krop, prøvet utallige programmer. Og det er nu tid til at få hænderne i dejen. Her vil dine personlige vinkler/interesser kunne afprøves. 

Det kunne være, maskuline og feminine kræfter, åndedræt, bækkenets kraftcenter, overbevisningernes kraft, finde ressourcer i følelserne, berettiget/hensigtsmæssig/grænsesættende sund vrede, dans ind i dit ophav, kærlighed, offer/bøddel/redder, chakra dans, arketyper, elementerne, tempo, dosering, lyde, poler, gentagelse/fordybelse ind i et mønster til det slipper, trancedans, skygge dans, procesdans, længsel….

Danse ideerne er uendelige.

Dette modul foregår indenfor på land og i vand

Modul 12 : 4.-7. juli 2024 ! Afslutning, gennemførelse og certificering

Her gennemfører/faciliterer alle deltagere en times undervisning af gruppen. Med nænsom og brugbar feedback fra sig selv og alle.

Det er tid til at afprøve alt det teoretiske og praktiske – kropslig erfaret:

  • At lave et program på en time
  • At skabe bevidstgørelse og nysgerrighed ind i et tema (fysisk, psykisk, socialt og åndeligt)
  • At holde rummet (start – undervejs og i delerunden til sidst)

Herefter er der certificering og afslutning på forløbet.

Dette modul foregår indenfor og udenfor på land.


Til top

Vester Altanvej 39, st.
8900 Randers

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf. Anaia: 2984 6504
Tlf. Dorte: 2395 4949

TERAPEUTFLODEN
v/ Hanne Anaia Tempeldal og
Dorte Eldrup

Privatlivspolitik